Norformación

Cursos

SSCE028PO Creación e dinamización de comunidades virtuais en entornos educativos

Creación e dinamización de comunidades virtuais en entornos eduactivos
Modalidade

Teleformación

Destinatarios

Desempregados/as + Ocupados/as

Plan

Plan Ocupados

Sector

Educación

Centro
Localidade
Comezo
Fin
Data límite de inscrición

30/08/2024

Duración

70 horas

Horario
Prezo

Gratuito

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Obxectivos do curso

Adquirir as competencias necesarias para aplicar o desenvolvemento das comunidades virtuais como ferramenta innovadora no contexto educativo.

Contidos

1. INTRODUCIÓN: AS TIC´S NA CONTORNA EDUCATIVA.
   1.1. O impacto das TICs na educación.
   1.2. Funcións das TICs no ámbito educativo.
   1.3. Vantaxes e inconvenientes das TICs.
   1.4. Factores que favorecen a incorporación da internet e as TICs na contorna educativa
   1.5. Identificación dos compoñentes básicos das TICs.
   1.6. Utilización das funcións das TICs no ámbito educativo.
2. COMUNIDADES VIRTUAIS E APRENDIZAXE DIXITAL.
   2.1. Definición de Comunidade Virtual. Tipos.
   2.2. Elementos que definen unha comunidade virtual.
   2.3. Función das comunidades virtuais como innovación nunha contorna educativa.
   2.4. Procesos de aprendizaxe e comunidades virtuais.
   2.5. Estratexias para a interacción nas comunidades virtuais.
   2.6. Moderación dunha comunidade virtual.
   2.7. Novos roles: Xeración de sinerxias entre os integrantes das comunidades virtuais educativas.
   2.8. Identificación das características básicas que debe cumprir unha comunidade virtual.
   2.9. Análise das estratexias necesarias para obter unha correcta interacción nas comunidades virtuais.
   2.10. Análise das funcións da comunidade virtual como innovación no ámbito educativo.
3. DINAMIZACIÓN DAS COMUNIDADES VIRTUAIS COMO INNOVACIÓN NO ÁMBITO EDUCATIVO.
   3.1. Perfil do dinamizador.
   3.2. Competencias.
   3.3. Funcións do dinamizador.
   3.4. Estratexias de dinamización.
   3.5. Creatividade e innovación.
   3.6. Plan de dinamización versus plan de innovación.
   3.7. Ferramentas e procesos de xestión innovadores.
   3.8. Elementos de participación e fidelización.
   3.9. Acompañamento das dinámicas virtuais.
   3.10. Análise das competencias e funcións dun dinamizador.
   3.11. Implementación dun plan de dinamización.
4. AS REDES SOCIAIS.
   4.1. Contidos teóricos.
   4.2. As redes sociais aplicadas á educación.
   4.3. Servizos e tipos de redes sociais.
   4.4. Análise e utilización das Redes Sociais como innovación no contexto educativo.
   4.5. Privacidade, intimidade e protección.
   4.6. A legalidade dos contidos e as novas tipoloxías de propiedade intelectual.
   4.7. Análise das principais Redes Sociais nun contexto educativo.
   4.8. Aplicación das Redes Sociais nos procesos de innovación no ámbito educativo.
   4.9. Aplicación das medidas de seguridade necesarias para evitar violacións da privacidade dos usuarios das redes sociais.
5. CONTORNAS VIRTUAIS DE APRENDIZAXE NA WEB.
   5.1. Introdución.
   5.2. A biblioteca e a WEB 4.0.
   5.3. Concepto de biblioteca 4.0.
   5.4. Concepto de Web 4.0.
   5.5. Tecnoloxías e servizos 4.0.
   5.6. Perspectiva cara aos usuarios na web 4.0.
   5.7. Evolución: A WEB 4.0.
   5.8. Caracterización da evolución da webs e a súa aplicación nos procesos de innovación no ámbito educativo.
6. AS WEBBLOGS.
   6.1. Concepto de Blogue.
   6.2. Principios e técnicas de traballo con blogues.
   6.3. Terminoloxía con blogging.
   6.4. Pautas para o desenvolvemento dun blogue.
   6.5. Determinación das características que debe cumprir un blogue educativo.
   6.6. Elaboración dun blogue no ámbito educativo.
7. PLATAFORMAS PARA WIKIS.
   7.1. A orixe de Wiki. Características.
   7.2. Wikis como ferramenta educativa.
   7.3. Configurar e editar unha wiki.
   7.4. Plataformas de wikis.
   7.5. Sindicación de contidos.
   7.6. Configuración dunha Wiki.
8. PLATAFORMAS E-LEARNING.

Persoas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obterei

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Financiado por:

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content