Norformación

Cursos

Hixiene alimentaria para a manipulación de alimentos

Higiene alimentaria para la manipulación de alimentos
Modalidade

Teleformación

Destinatarios

Particulares

Plan

Iniciativa privada

Sector

Industria alimentaria

Centro
Localidade
Comezo
Fin
Data límite de inscrición

31/12/2024

Duración

3 horas

Horario
Prezo

30€

Obxectivos do curso

Adquirir os coñecementos teóricos e a destreza práctica necesaria para a correcta manipulación dos alimentos.

Contidos

 • Concepto de alimento.
 • Requisitos dos manipuladores de alimentos.
 • Concepto e tipo de enfermidades transmitidas polos alimentos. Alteración e contaminación dos alimentos: Concepto, causas e factores contribuíntes.
 • Factores que condicionan a supervivencia e multiplicación das bacterias nos alimentos.
 • Fuentes de contaminación dos alimentos: física, química e biolóxica.
 • Métodos principais de conservación de alimentos.
 • Manexo de residuos. 
 • Materiais en contacto cos alimentos.
 • Etiquetaxe dos alimentos: lectura de etiquetas información obrigatoria.
 • Calidade Hixiénico-Sanitaria: conceptos.
 • Actitudes e hábitos hixiénicos dos manipuladores de alimentos. O papel dos manipuladores como responsables da prevención das enfermidades de transmisión alimentaria.
 • Limpeza e desinfección: Concepto e diferenza. 
 • Control de pragas: desinfección e desratización.
 • Sistemas de autocontrol baseados nos principios da análise de perigros e puntos de control críticos (APPCC).
 • Guías de prácticas correctas de hixiene (GPCH).
 • Lexislación alimentaria aplicable.

Persoas destinatarias

Persoas traballadoras ou interesadas no sector da alimentación e/o hostalería e noutros espazos de traballo onde é necesario manipular alimentos.

Certificado que obterei

Diploma que certifica formación en manipulación de alimentos de acordo ao establecido no Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios.

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content