Norformación

Cursos

PRL Carretilla elevadora

PRL Carretilla Elevadora
Modalidade

Presencial

Destinatarios

Particulares

Plan
Sector
Centro

Norformación

Localidade

O Porriño

Comezo
Fin
Data límite de inscrición

31/12/2024

Duración

10 horas (5 teóricas e 5 prácticas)

Horario
Prezo

100€

Requisitos de acceso

Persoas traballadoras ou interesadas no sector da loxística en almacéns e noutros espazos de traballo onde é necesario transportar cargas paletizadas.

Obxectivos del curso

Adquirir os coñecementos teóricos e a destreza práctica necesaria para poder manexar as carretillas elevadoras de forma profesional.

Contidos

 • Parte teórica
  • Conceptos básicos sobre seguridade e saúde. O traballo e a saúde. Danos derivados do traballo. Marco normativo básico en Prevención de Riscos Laborais.
  • A carretilla elevadora.
  • Dispositivos de seguridade en carretillas.
  • Principais riscos no uso de carretillas.
  • Procedementos de traballo seguros.
 • Parte teórica  
  • Manexo práctico de carretilla elevadora.
  • Circulación.
  • Exercicios prácticos.
  • Comprobacións previas.
  • Arranque e posta en marcha.
  • Manobras máis habituais.
  • Aparcado e apagado.

Persoas destinatarias

Diploma de PRL Carretilla Elevadora que certifica que se adquiriron os coñecementos e destrezas necesarias para o manexo de carretillas segundo o Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content