Norformación

Cursos

IFCT017PO AUTOCAD

IFCT017PO AUTOCAD
Modalidade

Teleformación

Destinatarios

Desempregados/as + Ocupados/as

Plan

Plan Ocupados

Sector

Actividades informáticas

Centro
Localidade
Comezo
Fin
Data límite de inscrición

30/08/2024

Duración

100 horas

Horario

Por determinar

Prezo

Gratuito

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Obxectivos do curso

Xestionar planos técnicos e representar modelos en 3 dimensións.

Contidos

1. PRIMEIRO CONTACTO.
   1.1. Introdución: debuxo vectorial, delineación, normativa aplicable.
   1.2. Requirimentos e instalación.
   1.3. Configuración básica, paneis e menús.
   1.4. Proceso básico de traballo.
   1.5. Entidades de debuxo básicas, lineais e circulares.
   1.6. Edición básica.
   1.7. Impresión de presentacións.
   1.8. Almacenamento de gráficos.
2. PRECISIÓN NO DEBUXO.
   2.1. Debuxo con referencias.
   2.2. Modos de introdución de datos.
   2.3. Sistemas de coordenadas.
   2.4. Métodos de selección de entidades.
   2.5. Reixa de traballo e límites do debuxo.
   2.6. Limitacións angulares.
   2.7. Aceleracións de traballo.
   2.8. Visualización de planos.
3. ENTIDADES E EDICIÓN COMPLEXAS.
   3.1. Creación de formas complexas.
   3.2. Modificación de xeometría.
   3.3. Control da posición e rotación de elementos.
   3.4. Control do tamaño, lonxitude e proporcións.
   3.5. Duplicación de obxectos repetitivos.
   3.6. Modificacións directas con pinzamientos.
   3.7. Marcas de debuxo.
4. XESTIÓN DE PROXECTOS.
   4.1. Control das propiedades dos obxectos.
   4.2. Organización de proxectos por capas.
   4.3. Creación e configuración dos parámetros por defecto.
5. ANOTACIÓNS E SIMBOLOXÍA.
   5.1. Anotacións, escritura e textos.
   5.2. Seccións e raiados.
   5.3. Proceso de creación dun elemento prediseñado.
   5.4. Compartir información entre debuxos.
   5.5. Datos asociados a elementos.
6. IMPRESIÓN DE PROXECTOS 2D.
   6.1. Impresión e ploteado de planos.
   6.2. Configurar presentacións.
   6.3. Configuración de páxina.
   6.4. Maquetar presentacións.
   6.5. Imprimir presentación.
   6.6. Proxectos en formato DWF.
7. ANOTACIÓN.
   7.1. Colocación de cotas lineais.
   7.2. Xestión de estilos de anotación.
   7.3. Modificadores de anotación.
   7.4. Adaptación de cotas, localización en planos.
8. INTRODUCIÓN A 3D.
   8.1. Debuxos isométricos 2D.
   8.2. Visualización tridimensional.
   8.3. Modos de visibilidade de obxectos 3D.
   8.4. Orbitación dinámica.
   8.5. Perspectiva paralela e perspectiva cónica.
   8.6. Transformación de obxectos 2D en 3D.
   8.7. Modificadores de 2D en 3D.
   8.8. Sistemas de coordenadas persoais.
9. OBXECTOS 3D.
   9.1. Sólidos VS. Superficies.
   9.2. Sólidos primitivos.
   9.3. Sólidos de combinación.
   9.4. Sólidos de composición.
   9.5. Superficies primitivas.
   9.6. Superficies complexas
10. MODELADO EN 3D.
   10.1. Modificadores de 3D.
   10.2. Control da posición, rotación e copia de elementos en 3D.
   10.3. Materiais, texturas e acabados.
   10.4. Cortes e seccións.
11. PRESENTACIÓNS DE PROXECTOS 3D.
   11.1. Visualización fotorrealista. Render.
   11.2.Iluminación e sombras proxectadas.
   11.3. Materiais, texturas e acabados.
   11.4. Contorna. Escenas, paisaxes, fondos, actores.
   11.5. Impresión avanzada 3D.
   11.6. Entrega en formatos dixitais.

Persoas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obterei

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Financiado por:

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content