Norformación

Cursos

ELEE018PO Autómatas programables

ELEE018PO Autómatas programables
Modalidade

Teleformación

Destinatarios

Desempregados/as + Ocupados/as

Plan

Plan Ocupados

Sector

Outros servicios

Centro
Localidade
Comezo
Fin
Data límite de inscrición

30/08/2024

Duración

70 horas

Horario
Prezo

Gratuito

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Obxectivos do curso

Aplicar os autómatas programables á xestión de proxectos.

Contidos

1. ESTRUTURA, MANEXO E INSTALACIÓN DOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES.
   1.1. Arquitectura interna dun autómata.
   1.2. Ciclo de funcionamento dun autómata e control en tempo real.
   1.3. Instalación e mantemento de autómatas programables.
2. LINGUAXES E PROGRAMAS NOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES.
   2.1. Deseño de automatismos lóxicos.
   2.2. Programación do autómata.
   2.3. Programación de bloques funcionais.
   2.4. Estruturas de programación.
   2.5. Programación en STEP-7.
3. EXEMPLOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN.
   3.1. Introdución.
   3.2. Identificación de entradas e saídas.
   3.3. Programas con operacións combinacionales.
   3.4. Programas con contadores.
   3.5. Programas con operadores de comparación.
   3.6. Programas con operadores de memoria.
   3.7. Programas con temporizadores.
   3.8. Exemplo: Máquina empaquetadora.
   3.9. Exemplo: Máquina mesturadora.

Persoas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obterei

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Financiado por:

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content