Norformación

Cursos

Benestar animal para transportistas

Bienestar animal para transportistas
Modalidade

Presencial

Destinatarios

Particulares

Plan

Outros

Sector

Agricultura e gandería

Centro

Norformación

Localidade

O Porriño

Comezo
Fin
Data límite de inscrición

30/12/2024

Duración

20 horas

Horario

Venres 16:00-21:00
Sábado 09:00-14:00

Prezo

115€ (inclúe taxas exame oficial)

Requisitos de acceso

Sen requisitos de acceso.

Obxectivos do curso

Adquirir as competencias requiridas para asegurar o benestar dos animais durante o transporte. 

Contidos

 1. Introdución.
  • A lexislación sobre benestar animal
  • Razóns de formación en benestar animal
  • Motivación do gandeiro
 2. Coñecemento dos animais .
  • Anatomía e fisioloxía das especies de animais de renda. Diferenzas que condicionan os distintos comportamentos e capacidades.
  • Comportamento animal. O comportamento segundo a especie, raza, idade e estado. Condicionantes anatómicos, sensoriais e outros que configuran o comportamento..
  • Fatiga e benestar animal. Adaptación. Concepto e importancia.
  • Saúde e enfermidade. Causas que predisponen e determinantes da enfermidade.
  • A hixiene e prevención como factores de benestar animal.
  • Rexistros das explotacións gandeiras.
  • Seguridade no traballo. Criterios de seguridade para o persoal que traballa con animais. A súa importancia e a súa relación co benestar animal.
 3. Aspectos sociais do benestar animal. O benestar animal na Unión Europea e no mundo.
  • Relación home-animal. Aspectos sociais e relacións inespecíficas.
  • O punto de vista da sociedade sobre benestar animal.
  • O benestar animal como factor económico das producións.
  • Repercusións da falta de benestar animal na produtividade e na calidade dos produtos animais.
  • Calidade ética das producións animais.
  • Tendencias e perspectivas do futuro.
 4. Aspectos do benestar animal. 4 horas
  • As instalacións e os equipamentos. Requirimentos para as distintas actividades e as distintas especies e momentos da produción.
  • Repercusións do contorno no benestar animal.
  • Requirimentos. Manexo, manipulación, contención dos animais e aplicación práctica dos coñecementos do comportamento animal.
  • Conducións do rabaño.
  • Actuación ante unha emerxencia: plans de continxencia en granxa, durante transpórteo e no matadoiro.
  • Sacrificio de urxencia e métodos de sacrificio humanitario.
  • Métodos de mellora en benestar en explotacións, transporte e sacrificio. A PAC e o benestar.
  • Criterios de condicións.
  • Infraccións e sancións.
  • Proba de aptitude.

MÓDULO ESPECÍFICO. ASPECTOS PRÁCTICOS DE BENESTAR ANIMAL.

 1. Lexislación específica sobre protección dos animais durante o seu transporte.
 2. Responsabilidade do transportista e do resto do persoal que manexa os animais.
 3. Aptitude para o transporte.
 4. Características dos medios de transporte.
 5. Prácticas de transporte: carga, descarga e manipulación dos animais.
 6. Intervalos viaxes – descanso. Densidade de carga. Necesidades de comida e auga.
 7. Impacto da condución sobre o benestar animal
 8. Seguridade viaria. A actuación do transportista en caso de accidente ou incidente durante transpórteo de animais por estrada.
 9. Documentos necesarios para desprazar aos animais: autorización e rexistro do transportista e do vehículo.
 10. Documentación que debe acompañar os animais.
 11. Identificación animal.
 12. Deseño de vehículos.
 13. Limpeza e desinfección dos vehículos.
 14. Plans de alerta sanitaria. Importancia do transporte na transmisión de enfermidades.
 15. Coidados de emerxencia dispensados aos animais. Sacrificio de emerxencia.
 16. Visita ou apoio con medios audiovisuais das prácticas realizadas nun comprado, granxa ou matadoiro. Estudo das condicións de carga e descarga dos animais.
 17. Viaxes de longa duración. Condicións especiais nas viaxes de longa duración. Folla de roteiro. Sistemas de xeolocalización.
 18. Talleres de traballo sobre casos prácticos.
 19. Repercusión de transporte na calidade das carnes: carnes PSE e DFD
 20. Puntos críticos.
 21. Prácticas e aptitude.

Persoas destinatarias

Transportistas de animais vivos.

Certificado que obterei

Certificado de competencia para conductores/as e coidadores/as conforme ao artigo 17.2 do Regulamento (CE) 1/2005 de 22/12/2004 tras superación exame oficial que se poderá realizar o 27 de abril en Pontevedra.

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content